Genel Özellikler
98-99 WS'lik Lycansız Files
Güvenli Bilgisayar Sistemi
Hesap Pin Sistemi
Karakter Kilit Sistemi
Hesap Kilit Sistemi
İtem Kilit Sistemi
Kazanılan Yang'lar Envantere Gelir
Player Target Hp Sistemi
Efekt Gizleme Sistemi
Köpek Modu Sistemi
Zindan Geri Dönüş Sistemi
Tüm Zindanlar Bireysel/Grup Sistemi
Eşya Karşılaştırma Sistemi
Eşya Önizleme Sistemi (Render Target)
Köy Görünümü Değiştirme Sistemi
Gelişmiş Çevrimdışı Pazar Sistemi (ikarus)
Gelişmiş Ticaret Camı (ikarus)
Toplu Eşya Sil/Sat Sistemi
4 Taş Sistemi
4 Cevher Sistemi
4 Efsun Sistemi (APPLY_MAX_NUM: 3->4)
4 Sayfalı Envanter Sistemi
3 Sayfalı Depo Sistemi
Hızlı Menü Sistemi
Yeni Target Renk Sistemi
Ticaret Sohbet Kanalı Sistemi
Sınırsız Ok Çantası
Slot Effect Sistemi
Silah Evrim Sistemi
Kostüm Efekt Sistemi
Won Sistemi
Boss Gaya Sistemi
Metin Gaya Sistemi
Kar Zemin Sistemi
Kar Yağdırma Sistemi
Ejder Kemiği Efekti
Yardımcı Şaman Sistemi
Yanında Gezen Binek Sistemi
Giymeli Pet Sistemi
Otomatik İtem Toplama Sistemi
Kaşmir Paketi Sistemi
Sandık Aynası Sistemi
Pazar Mesafe Sistemi
Yönetici Toplu PM Sistemi
Shop Genişletme Sistemi (ShopEx)
Otomatik Av Sistemi
Mobdan Düşen Eşyalar Sistemi
Dönüşümden Çıkma Sistemi
Özel Parlama Efekti Sistemi
Npcde Eşya ile Eşya Satma Sistemi
Yere Düşen Kitap Adı Gösterme Sistemi
Kostüm Silah Sistemi
Kuşak Sistemi (Config: Aktif/Pasif Seçenekli)
Aura Sistemi (Config: Aktif/Pasif Seçenekli)
Tılsım Sistemi
Element Bonusları Sistemi
Canavar Element Gösterimi
Karakter Element Gösterimi
Silahlara Karşı Güç Bonusları Sistemi
Ritüel Taşı Sistemi
K Envanteri Sistemi
Eşya Kombinasyon Sistemi
Discord Oyun Gösterimi
Grup Zar Atma Sistemi
Ticaret Zar Atma Sistemi
Sohbet Temizleme Butonu
Offical Pet Sistemi
Ronark Sistemi
Canavar Etki Sistemi
Mob Boyutlandırma Sistemi
Pet Binek Gizleme Sistemi
Grup Kutsama Sistemi
Bot Kontrol Sistemi
Bağırmada Bayrak Seviye Gösterimi
Kral Oyuncu ve VIP Sistemi
Boss Takip Sistemi
Zindan Takip Sistemi
Natural Point (NP) Sistemi
Zırh Silah Yansıtma Sistemi
Olta Dayanıklılık Sistemi
Sahte Metin Sistemi
Açma Kapamalı (Parma) Şebnem Sistemi
Arındırma Paneli Taş Efsun Aktarma Sistemi
Otomatik Etkinlik Sistemi
Uzaktan Biyolog Sistemi
Hızlı BK Okuma Sistemi
Hızlı Ruh Taşı Sistemi
Uzaktan Market Sistemi
Ticaret Pazar Geçmişi Sistemi
Hızlı Ekipman Sistemi
Dönüşüm Marketi Sistemi
Efsun Botu Sistemi
Offical Bonus Tahtası Sistemi
Offical Yeni Duygular
Işınlanma Tahtası Sistemi
PM Engelleme Sistemi
Mob Agrasiflik & Seviye Gösterimi
Gelişmiş Binek Skin & Güçlü Binek Sistemi
Offical Görev Penceresi Sistemi
Jotun & Büyülü Orman Sistemi
Meley & Hidra & Zodyak Sistemi
12 Yeni Zindan Seçeneği
Yang Gizle Göster Sistemi
Exp Kazanımı Gizle Göster Sistemi
Sohbet Emoji Sistemi
Offical Tüm Kostümler
Offical Tüm Binekler
Offical Tüm Evcil Hayvanlar
Genişletilmiş Reload Sistemi
Genişletilmiş Purge Sistemi
Gelişmiş Yönetici Sistem Kontrolü
Yönetici Müzik Sistemi
Kısayol Sistemleri
Toplu Sandık Açma Sistemi (Shift+Sağ Tık)
4 Farklı Login Seçeneği
Otomatik Dönüştürme Sistemi
MiniMap Metin ve Boss Gösterme Sistemi
Boss Kesildi Sistemi
Gece Gündüz Sistemi
Hızlı Ch Sistemi
Okey Etkinliği Sistemi
Kelime Etkinliği
Ortalama Efsun Sistemi
Gök & Rüya Ruhu Sistemi
Şaman Red Buff (Kutsama) Sistemi
Client Hızlandırma Sistemi (FastLoading)
Lonca Savaş İzni Sistemi
Lonca Açık Lider Sistemi
Lonca Geçmiş Sistemi
Lonca Ajan Sistemi
Lonca Skor Sistemi
Lonca Turnuva Sistemi
Lonca Lider ve General Renk Sistemi
Lonca Sıralama Sistemi
Gelişmiş Lonca Savaş Arayüzü
OYUN BAŞLANGICI


KÖY GÖRÜNÜMÜ


LOGİN EKRANI


KARAKTER SEÇME EKRANI


GÜVENLİ BİLGİSAYAR SİSTEMİ


KARAKTER KİLİT SİSTEMİ


HESAP KİLİT SİSTEMİ


İTEM KİLİT SİSTEMİ


GELİŞMİŞ OYUN SEÇENEKLERİ


GÖREV KATEGORİ SİSTEMİ


OYUN SEÇENEKLERİ


KARAKTER LOG SİSTEMİ


TİCARET GEÇMİŞİ SİSTEMİ


OTOMATİK AV SİSTEMİ


PATRON TAKİP SİSTEMİ


ZİNDAN TAKİP SİSTEMİ


OFFİCAL YENİ DUYGULAR


BİREYSEL/GRUP ZİNDAN SİSTEMİ


HIZLI STATÜ SİSTEMİ


LONCA SIRALAMA SİSTEMİ


ÇEVRİMDIŞI PAZAR SİSTEMİ


ÇEVRİMDIŞI PAZAR AÇILAN PAZARLAR LİSTESİ


ÇEVRİMDIŞI PAZAR KASA SİSTEMİ


ÇEVRİMDIŞI PAZAR TEKLİFLERİM LİSTESİ


ÇEVRİMDIŞI PAZAR TİCARET CAMI


ÇEVRİMDIŞI PAZAR GEÇMİŞ LİSTESİ


ÇEVRİMDIŞI PAZAR AÇIK ARTTIRMA SİSTEMİ


ÇEVRİMDIŞI PAZAR AÇIK ARTTIRMA LİSTESİ


GÜÇ YÜZÜKLERİ SİSTEMİ


EŞYA ÖNİZLEME SİSTEMİ (Render Target)


EŞYA KARŞILAŞTIRMA SİSTEMİ


KOSTÜM ENVANTERİ


HIZLI BİYOLOG SİSTEMİ


EKRAN GÖRÜNTÜSÜ SİSTEMİ


OFFİCAL LONCA PENCERESİ


AÇIK LİDERLER SİSTEMİ


LONCA GEÇMİŞİ SİSTEMİ


GELİŞMİŞ SAVAŞ İLANI SİSTEMİ


SAVAŞ İZNİ SİSTEMİ


OYUNCU ENGELLEME SİSTEMİ


ESC MENÜSÜ & HIZLI CH DEĞİŞTİRME


YANINDA GEZEN BİNEK SİSTEMİ


BİNEK MADALYONU SİSTEMİ


K ENVANTERİ SİSTEMİ


OFFİCAL PET SİSTEMİ


SANDIK AYNASI SİSTEMİ


YÖNETİCİ TOPLU PM SİSTEMİ


ZİNDAN BUGDAN KURTAR SİSTEMİ


EXP & YANG KAZANIM SİSTEMİ


IŞINLANMA TAHTASI SİSTEMİ


HIZLI BK OKUMA SİSTEMİ


HIZLI RUH TAŞI OKUMA SİSTEMİ


SAHTE METİN SİSTEMİ


YARDIMCI ŞAMAN SİSTEMİ


KÖPEK MODU SİSTEMİ


EFEKT GİZLEME SİSTEMİ


KARAKTER ELEMENT SİSTEMİ


SİLAH EVRİM SİSTEMİ


CANAVARDAN DÜŞEN EŞYALAR SİSTEMİ


ZAR ATMA OYUNU


WON TÜCCARI


MOB ETKİ SİSTEMİ


KOSTÜM EFEKT SİSTEMİ


KOSTÜM ARINDIRMA SİSTEMİ


PERMA ŞEBNEM SİSTEMİ (İKSİRLER)


ZİNDAN GERİ DÖNÜŞ SİSTEMİ


PERMA CEVHER SİSTEMİ


OFFİCAL BONUS TAHTASI SİSTEMİ


SOHBET EMOJİ SİSTEMİ


MEGA EKİPMAN SİSTEMİ


12 YENİ ZİNDAN SEÇENEĞİ


FİLES SİSTEM AYARLARI ÖZELLİĞİ


Satıcı Npcler

Biyolog Süreleri
Ork Dİşi
Ork Dİşi
Süre Sınırlaması Yok
Lanet Kitabı
Lanet Kitabı
Süre Sınırlaması Yok
Şeytan Hatırası
Şeytan Hatırası
Süre Sınırlaması Yok
Buz Topu
Buz Topu
Süre Sınırlaması Yok
Zelkova Dalı
Zelkova Dalı
Süre Sınırlaması Yok
Tugyis Tabelası
Tugyis Tabelası
Süre Sınırlaması Yok
Krm. Hayalet Ağaç Dalı
Krm. Hayalet Ağaç Dalı
Süre Sınırlaması Yok
Liderin Notları
Liderin Notları
30 Dakikada Bir
Kemgöz Mücevheri
Kemgöz Mücevheri
1 Saatte Bir
Bilgelik Mücevheri
Bilgelik Mücevheri
1 Saatte Bir
Zindanlar


98-99 WS Oyun Tanıtım Sistemi